19 Jul

Hà Nội sau mấy ngày mưa tầm tã, đường xá ngập lụt, đến hôm nay thì đã tạnh và tôi…

18 Jul

Túi cà phê tôi mua về từ Myanmar hóa ra lại khá ngon. Tôi vẫn uống cà phê đen hoàn…

17 Jul

Tôi cần điều chỉnh một chút challenge one blog post a day mà tôi đặt ra cho bản thân vào…

13 Jul 2017

Có điều này khá kỳ lạ, có vẻ giờ tôi đã nhớ đường giỏi hơn trước. Nói về khả năng…