Tháng Tám ở Bali

Tôi đến Bali lần thứ ba trong năm nay. Lại là một chuyến công tác khác. Hành trình đến Bali vẫn dài như vậy, tôi phải bay từ Hà Nội tới Kuala Lumpur rồi chờ khoảng 4 tiếng ở sân bay để nối chuyến tiếp theo từ Kuala Lumpur đi Bali. Rời khỏi nhà lúc 7h sáng, nếu may mắn chuyến bay không bị trễ tôi sẽ về đến khách sạn tầm 9h.30 hoặc 10h tối. Nếu không may mắn chuyến bay bị trễ như tối qua thì sẽ là tầm 11h hoặc 11h30 tối. Tối qua tôi đã rất … Continue reading Tháng Tám ở Bali

Tiny pleasures

I’m still in Bali, another full time working day at the office and so far i am enjoying it very much as things are going smooth and productive. It rained last night, during my sleep i still could hear the rain drops and smell the damp outside. Ayu came to pick me up from the hotel, it just takes us 5 minutes walking sraight way to the office but the traffic is kind of messy here and as im not yet familiar ,she wants to rest assure that i do not loss my way or have any problem with the … Continue reading Tiny pleasures