April’s flowers

Tôi đã trở lại (WordPress) sau quãng thời gian ốm yếu 🙂 Thực ra tại thời điểm gõ những dòng…

Tháng Hai

Tháng bận vắt chân lên cổ chạy với các deadlines tự đề xuất. Cả ngày cắm cúi cũng chưa xong…

“Comfortably Numb”

Tiêu đề là tên một bài hát của Pink Floyd Tòa nhà cao tầng màu trắng bên cạnh, những chậu…

#17

Hôm nay tôi uống 1 cốc cà phê, 1 cốc trà, không biết có phải vì nhiều caffein quá không…