24 Jul

Khi tôi tự nhủ với bản thân, mỗi ngày hãy dành ra ít nhất 15-30 phút để đọc sách, tôi…

“I’ll miss you man”

Thanks for sharing this, TitoSilvey We may joke and take the piss out of Linkin Park nowadays, whether for the…

“Iridescent”

A hymm to hope… When you were standing in the wake of devastation When you were waiting on the edge…

19 Jul

Hà Nội sau mấy ngày mưa tầm tã, đường xá ngập lụt, đến hôm nay thì đã tạnh và tôi…

18 Jul

Túi cà phê tôi mua về từ Myanmar hóa ra lại khá ngon. Tôi vẫn uống cà phê đen hoàn…

17 Jul

Tôi cần điều chỉnh một chút challenge one blog post a day mà tôi đặt ra cho bản thân vào…