Project 333

Bài viết mới về chủ đề tối giản trên Two Curious Minds 🙂 Project 333

Blog mới :)

Như đã đề cập ở một vài post trước, tôi có ý định mở một blog mới để chia sẻ…

Tháng Tám ở Bali

Tôi đến Bali lần thứ ba trong năm nay. Lại là một chuyến công tác khác. Hành trình đến Bali…

24 Jul

Khi tôi tự nhủ với bản thân, mỗi ngày hãy dành ra ít nhất 15-30 phút để đọc sách, tôi…

“I’ll miss you man”

Thanks for sharing this, TitoSilvey We may joke and take the piss out of Linkin Park nowadays, whether for the…

“Iridescent”

A hymm to hope… When you were standing in the wake of devastation When you were waiting on the edge…